Historia inicjatywy

Historia inicjatywy

W latach 1957–1973 na terenie Wrocławia zadecydowano o likwidacji ponad 40 z 70 niemieckich cmentarzy, nierzadko naruszając przy tym podpisane przez Polskę konwencje międzynarodowe i prawo polskie. Pozostałe nekropolie (poza dwoma cmentarzami żydowskimi) zostały przekształcone w polskie miejsca pochówków, z których systematycznie usuwano i usuwa się groby sprzed 1945 r.

Likwidacje ograniczyły się jednak jedynie do niwelacji terenu bez przeprowadzania ekshumacji. Dlatego wiele obecnych parków i skwerów to wciąż miejsca spoczynku dawnych mieszkańców – nieoznaczone cmentarze. Płyty nagrobne zostały wykorzystane jako kruszywo do budowy dróg oraz jako materiał budowlany. Do dzisiaj można tablice inskrypcyjne można spotkać w przestrzeni Wrocławia – jako fragmenty schodków, murków czy umocnienia brzegów parkowych stawów. Wiele steli zalega również w rowach i na hałdach z gruzem na terenie miasta.

Od wielu lat problem ten mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia zgłaszali władzom, ale najczęściej nie podejmowano żadnych kroków. Apele w lokalnych mediach również nie przynosiły skutku. Dlatego w 2021 r. stworzyliśmy obywatelską inicjatywę „Spod ziemi patrzy Breslau”, której celem jest zadbanie o pozostałości po dawnych cmentarzach Wrocławia na poziomie systemowym, jak również działań oddolnych

Likwidacja cmentarza ewangelickiego przy ul. Ślężnej

Źródło: www.polska-org.pl