Nasze działania

Mapowanie

tworzenie, systematycznie uzupełnianej mapy pozostałości po wrocławskich cmentarzach, powstałych przed 1945 r.

Historie z kamienia

odtwarzanie na podstawie kwerend archiwalnych losów ludzi, pochowanych we Wrocławiu przed 1945 r., a których dane można choćby fragmentarycznie odczytać z inskrypcji nagrobnych. Poznaj historie z kamienia

Opieka nad grobami

w porozumieniu z zarządcami cmentarzami i pod nadzorem mistrza kamieniarskiego oraz konserwatora zabytków, podejmujemy prace renowacyjne grobów sprzed 1945 r. na terenie obecnych cmentarzy.

Wsparcie lokalnych inicjatyw

działając przede wszystkim na terenie Wrocławia, pomagamy czasem lokalnym inicjatywom z Dolnego Śląska w kwerendach archiwalnych oraz w pracach na cmentarzach sprzed 1945 r. 

Działania rzecznicze

 w sprawie pozostałości po cmentarzach, powstałych przed 1945 r.. Prowadzimy rozmowy z władzami miasta, radami osiedli, parafiami oraz innymi zarządcami terenów, by wypracować metody godnego upamiętniania miejsc i pozostałości po niemieckich nekropoliach. Przedstawiamy prezentacje o działaniach inicjatywy. Stworzyliśmy też petycję do Prezydenta Wrocławia.